EAS-KOULUTUS

(Turvallisuuskoulutus)

EAS-KOULUTUS

(Turvallisuuskoulutus)

EAS - ENSIMMÄISTÄ AJOKORTTIA SUORITTAVAN -KOULUTUS

EAS - ENSIMMÄISTÄ AJOKORTTIA SUORITTAVAN -KOULUTUS

Ope­tus­lu­pao­pe­tuk­ses­sa EAS-kou­lu­tus tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo-ope­tuk­sen aloittamista.

Ensimmäistä ajokorttia suorittavan -koulutus (EAS)

Kurs­siin sisäl­tyy 4 tun­tia teo­ria­kou­lu­tus­ta tie­lii­ken­teen perus­teis­ta. Kurs­si on pakol­li­nen kai­kil­le, jot­ka hake­vat ajo­kort­tia ensim­mäis­tä kertaa. 

Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa omaan tah­tiin mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (Ma-To klo 8–22, Pe-La klo 8–16).

Todis­tuk­sen EAS-kou­lu­tuk­ses­ta (E112-lomak­keen) tar­vit­set mukaa­si ajo­tun­neil­le sekä teoriakokeeseen.

Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muutoksiin.

EAS-KOULUTUS | 45 €

EAS-KOULUTUS 45 €

Kurs­se­ja alkaa joka viik­ko, ilmoit­tau­du sen vii­kon kurs­sil­le, jol­la haluat verk­ko­tun­tien suo­rit­ta­mi­sen aloit­taa.
Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se, vies­tis­tä löy­dät tun­nuk­set omal­le kurs­si­si­vul­le­si sekä ohjeet kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta varten.

Onko sinulla kysyttävää EAS-koulutuksesta?

Kysy Botilta!