TOIMIPISTEET AJOTUNNEILLE

TOIMIPISTEET AJOTUNNEILLE

AJOTUNNIT AUTOLLA

Voit itse vali­ta, mil­lä alu­eel­la ajo­tun­nit haluat suo­rit­taa. Ajo­tun­neis­ta pää­set sopi­maan suo­raan oman ajo-opet­ta­ja­si kans­sa.
Auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la ajo­tun­nit suo­ri­te­taan Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä (Paciuk­sen­kaa­ri 23).

Simulaattoriosuus suoritetaan Meilahdessa

Simu­laat­to­ri­ti­lan osoi­te: Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18, 00270 Hel­sin­ki
(Sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta, kadun puo­lel­ta, Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kul­mas­ta (ei rap­pu­käy­tä­vän kautta)).

Helsinki

Mei­lah­den toi­mi­pis­te (Paciuk­sen­kaa­ri 23),
Kan­nel­mä­ki ja Itä­kes­kus (Puhos)

Espoo

Ota­nie­mi ja Leppävaara

Vantaa

Haku­ni­la, Tik­ku­ri­la, Joki­nie­mi,
Koi­vu­ky­lä, Kor­so, Myyr­mä­ki,
Mar­tin­laak­so ja Kivistö

Järvenpää

Ajo­tun­neil­le läh­de­tään Jär­ven­pään
kes­kus­tan alueelta.