Kirjaudu kurssisivullesi

Kirjaudu omalle kurssisivullesi

Kun olet ilmoit­tau­tu­nut kurs­sil­le, saat vah­vis­tus­vies­tis­sä säh­kö­pos­tit­se omat tun­nuk­set kurs­si­si­vul­le­si. Kurs­si­si­vul­le pää­set kir­jau­tu­maan sisään ilmoit­tau­tu­mis­si­vus­ton oikeas­ta yläreunasta.

Kurs­si­si­vul­ta­si löy­dät kurs­sin suo­ri­tus­oh­jeen (ohjees­sa neu­vo­taan askel aske­leel­ta kurs­sin ete­ne­mi­ses­sä), ja lisäk­si kurs­si­si­vul­la­si pää­set suo­rit­ta­maan verk­ko­teo­ria­tun­nit. Kurs­si­si­vul­ta­si (B-kurs­sit) löy­dät myös oppi­mi­sym­pä­ris­tön, jos­ta löy­dät teh­tä­viä sekä taso­tes­te­jä, näi­tä sekä myös Net­ree­niä (teo­ria­ko­keen har­joi­tus­oh­jel­maa) voit hyö­dyn­tää teo­rian opis­ke­lus­sa niin pal­jon kuin haluat. (Teh­tä­vät ovat vapaa­eh­toi­sia, vain verk­ko­tun­nit ovat pakol­li­sia suorittaa.)