YHTEYSTIEDOT

MEILAHDEN AUTOKOULU

ASIAKASPALVELU

HUOM. Kaik­ki yhtey­de­no­tot säh­kö­pos­til­la tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la, näin saat nopeim­min vas­tauk­sen asi­aa­si ja pys­tym­me myös huo­mioi­maan asian kiireellisyyden.

SIMULAATTORITILAN OSOITE:

Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18, 00270 Hel­sin­ki
Sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta, kadun puo­lel­ta, Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kul­mas­ta (ei rap­pu­käy­tä­vän kautta).

MEILAHDEN TOIMIPISTE, PÄÄKOULU:

Paciuk­sen­kaa­ri 23, 00270 Hel­sin­ki
Ajo­tun­tien lähtöpaikka.

OTA YHTEYTTÄ

SIMULAATTORITILA

Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18, 00270 Helsinki

Sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta, kadun puo­lel­ta, ihan Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kul­mas­ta (ei rap­pu­käy­tä­vän kautta).

Kuvan punai­nen nuo­li osoit­taa suo­raan sisäänkäyntiin.

HUOM.

PÄÄKOULU:

Paciuk­sen­kaa­ri 23, 00270 Hel­sin­ki
Puh. 0207 344 660
Y‑tunnus: 2192741–1

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kaill­lem­me oikeas­ti edul­li­sem­man sekä tehok­kaan vaih­toeh­toeh­don kurs­si suo­rit­taa, täs­tä syys­tä pää­kou­lul­la ei ole lain­kaan päi­vys­tä­vää toi­mis­toa, hen­ki­lö­kun­ta on pai­kal­la ainoas­taan erik­seen sovit­taes­sa (pää­asias­sa opet­ta­jat ovat jat­ku­vas­ti ajotunneilla).

Täs­tä syys­tä myös kaik­ki yhtey­de­no­tot tulee teh­dä säh­köi­ses­ti (säh­kö­pos­ti tai yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke), näin saat myös nopeim­min vas­tauk­sen asi­aa­si ja pys­tym­me myös huo­mioi­maan asian kiireellisyyden.

Puhe­lui­den hin­nat Cid-yri­tys­nu­me­roi­hin kiin­teäs­tä ver­kos­ta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min ja mat­ka­pu­he­li­mes­ta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

MEILAHDEN AUTOKOULU

MYÖS FACEBOOKISSA JA INSTAGRAMISSA!