Riskientunnistamiskoulutus

Ris­ki­kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy 4 teo­ria­tun­tia ja 4 ajotuntia.

Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus, Ris­ki­kou­lu­tus sekä RTK-kou­lu­tus tar­koit­ta­vat kaik­ki yhtä ja samaa kurssia.