Usein kysyttyä

Täl­tä sivul­ta löy­dät usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä auto­kou­luun, ajo­kor­tin suo­rit­ta­mi­seen sekä kurs­sei­hin liittyen.

Autokoulun kesto - kauanko autokoulun suoritus kestää?

Auto­kou­lun suo­ri­tuk­seen kuluu aikaa kes­ki­mää­rin noin 2-3 kuukautta.

Kurs­sin suo­ri­tusai­kaan vai­kut­taa oma aktii­vi­suu­te­si - mitä nopeam­min suo­ri­tat alkuun teo­riao­suu­den ja teo­ria­ko­keen sekä aloi­tat ajo­tun­tien suo­ri­tuk­sen, sitä nopeam­min ajo­koe­ai­ka pääs­tään varaamaan.

B‑luokan ope­tuk­sen saa aloit­taa aikai­sin­taan 17-vuotiaana.

Jos haluat pääs­tä ajo­ko­kee­seen heti 18 vuot­ta täy­tet­tyä­si, niin suo­si­tel­tu aloi­tusa­jan­koh­ta on noin 3-4 kuu­kaut­ta ennen h‑hetke